Bemonstering

U kunt door ons ook grond en gewas laten bemonsteren. Vanzelfsprekend worden deze monsters geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Voordelen van deze algehele service:

 • korte lijnen, er is altijd een monsternemer bij u in de buurt
 • uw gegevens worden digitaal aangeleverd
 • security (bewaking) van uw grond/gewas
 • kwaliteit staat voorop en is in verhouding met de prijs
 • spoedklussen zijn geen probleem
 • de bemonstering wordt uitgevoerd door erkend personeel met moderne apparatuur

Mogelijke bemonstering
Onderstaand een overzicht van monsters die kunnen worden genomen:

 • mest kan ook in combinatie met administratie
 • landbouw bodem
 • landbouw water
 • calorische waarde
 • blad en vrucht
 • BGM besluit gebruik meststoffen
 • aaltjes

Fosfaatdifferentiatie en -derogatie
De definitieve regels rondom grondbemonstering in het kader van de zogenaamde ‘fosfaat-gebruiksnormen’ zijn onlangs door het LNV gepubliceerd. Sinds 2010 is het mogelijk uw grondbemonstering uit te laten voeren door Schaap Agri Service BV.
Hieronder hebben we enkele mogelijkheden en voorwaarden op een rij gezet.

 • Zonder een geldig bodemonderzoek moet u uitgaan van de in 2010 laagste norm namelijk 75 kg fosfaat per ha op bouwland.
 • Op basis van grondbemonstering kunt u in aanmerking komen voor een hogere fosfaatnorm.
 • Het rapport moet voor 15 mei bij dienst regelingen bekent zijn.
 • Een heranalyse is niet mogelijk, wel een herbemonstering met een nieuw advies.
 • Een bodemonderzoek heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De coördinaten van het perceel worden vastgelegd met GPS.

Voor meer informatie of een afspraak voor het bemonsteren van uw grond kunt u contact met ons opnemen.