Kalk

Vanwege de steeds verdere aanscherping van de bemestingsnormen is het raadzaam om de waarden van uw grond op peil te houden.

Meten is weten! Het is daarom verstandig om een grondmonster onderzoek te laten uitvoeren en op basis hiervan een bemestingsplan op te stellen. Dit kan Schaap Agri Service BV voor u uitvoeren.
Met kalkmeststoffen kunt u de PH-waarde van uw grond op peil brengen. Een te lage PH-waarde veroorzaakt wel 25 procent mindere opname van kunstmest en/of dierlijke meststoffen en veroorzaakt opbrengstderving.

Calhix Flow
Calhix Flow is een innovatieve en vloeibare EG kalkmeststof op bais van natuurlijk krijt. De micropartikels zorgen voor een snelle pH-werking en stimuleren het rendement van de (drijf)meststoffen. Door de betere verdeling in de bouwvoor zorgt het voor een optimale beschikbaarheid bij de plant en draagt het bij tot een blijvende verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

De bemestingseigenschappen van Calhix Flow:

 • Snellere uitwerking door direct en maximaal pH-effect, maximale beschikbaarheid; gehele jaar toepasbaar.
 • Betere verdeling door ultra fijne krijtsuspensie.
 • Hoger rendement door micro partikels van 5 micron; stimuleert optimale NPK-omzetting van drijf-/kunstmest.
 • Gezondere bouwvoor en grasland door verbeterede bodemstructuur; onmisbare schakel in behoud van bodemvruchtbaarheid.

Betacal Flow
Betacal is een uitermate geschikte kalkmeststof voor pH-onderhoud, pH-verbetering en structuurverbetering. Het product is een fijne neerslag van koolzure kalk gemengd met enige organische stof, ontstaan bij de zuivering van ruwsap uit bieten.

De bemestingseigenschappen van Betacal Flow (ook wel Schuimaarde genoemd):

 • wordt verspreid door ons op het land geleverd
 • werkt pH-verhogend en structuurverbetering
 • bevat sporenelementen (borium,mangaan,zwavel en magnesium )
 • draagt bij aan het op peil houden van de organische stofbalans
 • geeft een rendement van 170 NW(voorheen zbw) kg/ton
 • snel leverbaar en ieder seizoen aan te wenden
 • in het kader van De Meststoffenwet moet vanaf 2010 honderd procent van de aangevoerde fosfaat (=8 kg/ton) worden meegeteld en vijftig procent van de aangevoerde stikstof (=2.25 kg/ton). Met een werkingscoëfficiënt van vijftig procent is dat 1.13 kg/ton product.